Produktion af Porebeton

På H+H's fabrikker anvender vi minimale energimængder ved produktionen af porebeton.

Generelt kræver en porebetonproduktion kun 180oC. Store dele af den varme, der anvendes til "bagningen" af produkterne, genanvendes i autoklaverne, som alle er højisolerede. Ud over den recirkulerede varme skabes al supplerende varme via naturgas. På denne måde udledes mindst muligt CO2 samt andre skadelige affaldsstoffer ved produktionen af porebeton.

På vores fabrikker foregår der ligeledes altid en optimering af strømforbruget i produktionen - til gavn for miljøet omkring os.

Alt overskydende materiale fra produktionen af porebeton genanvendes i produktionen. Der opstår derfor intet affald, og eventuelle fejlproducerede eller skadede produkter knuses og anvendes som vejfyld, kattegrus eller lignende.