Privatlivs- og cookiepolitik


 
1. INDLEDNING OG DEFINITIONER
1.1 Dit privatliv er vigtigt for H+H. Denne politik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver, overfører og opbevarer dine personoplysninger.
   
1.2 Når du tilgår og bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Det betyder, at H+H er den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.
   
1.3 Enhver anvendelse af "vi" eller "os" i denne politik refererer til H+H Danmark A/S ("H+H") Skanderborgvej 234, 8260 Viby J, CVR nr. 13 42 70 89
   
  1.3.1 Når følgende ord og udtryk anvendes i denne politik, har de den betydning, der er anført nedenfor, medmindre konteksten kræver andet:
   
 

 

  • "databeskyttelseslovgivning" er lovgivningen, i den til enhver tid gældende udgave, om beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, især deres ret til beskyttelse i forbindelse med H+H's behandling af personoplysninger, herunder men ikke begrænset til GDPR [og databeskyttelsesloven].
 

 

  • "databeskyttelseslov" er lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger, som senest ændret ved lov nr. 410 af 27. april 2017 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).
 

 

  • "GDPR" er EU's generelle forordning om databeskyttelse (databeskyttelsesforordningen).
 

 

  • "personoplysninger" er alle oplysninger om dig som registreret.
 

 

  • "behandling" eller "behandle" er enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
   
  Cookiepolitik
 
   
 

 

2. HVORFOR BEHANDLER VI PERSONOPLYSNINGER?
2.1 Vores hjemmeside
     
   2.1.1 Når du tilgår vores hjemmeside, modtager vi oplysninger om din IP-adresse.
   
  2.1.2 Vi behandler dine personoplysninger for at sikre vores hjemmesides funktionalitet og for at yde support til brugere af vores produkter og serviceydelser. Retsgrundlaget er § 6, stk. 1, i databeskyttelsesloven og artikel 6, stk. 1, (litra f), i GDPR.
   
2.2 Vores nyhedsbreve
   
  2.2.1 Hvis du har givet samtykke til at modtage vores nyhedsbrev, vil vi behandle dine kontakt-oplysninger for at kunne levere nyhedsbrevet til dig. Retsgrundlaget er § 6, stk. 1, i data-beskyttelsesloven og artikel 6, stk. 1, (litra a), i GDPR. Du kan til enhver tid trække dit sam-tykke til modtagelse af nyhedsbrevet tilbage ved [indsæt beskrivelse af, hvor eller hvordan det kan gøres].
   
2.3 Vores cookies
   
 

2.3.1

Vores hjemmeside benytter cookies til at indhente og behandle oplysninger om din brug af hjemmesiden. Nogle af de oplysninger, vi indsamler ved hjælp af cookies, kan indeholde personoplysninger, såsom oplysning om din IP-adresse.
   
 

2.3.2

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre statistiske analyser og webanalyse, som kan anvendes til at forbedre vores hjemmesides funktionalitet og brugeroplevelsen. Retsgrundlaget er § 6, stk. 1, i databeskyttelsesloven og artikel 6, stk. 1, (litra f), i GDPR.
   
 

2.3.3

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til, at vi placerer cookies, tilbage ved at kontakte webmaster@hplush.dk
Vores cookiepolitik forklarer også, hvordan du kan blokere cookies, så din enhed ikke spores, når du besøger vores hjemmeside. Bemærk dog, at du ved at blokere cookies automatisk blokerer visse funktioner på vores hjemmeside, så den muligvis ikke fungerer korrekt.
   
 

2.3.4

Læs mere om vores anvendelse af cookies i vores cookiepolitik [indsæt link].
   
3. OPBEVARING OG SLETNING
3.1 Alle personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev behandlet.
   
3.2 Vi sletter din IP-adresse senest 6 måneder efter, at vi registrerede den.
   
3.3 Vi sletter dine kontaktoplysninger, som du har givet os i forbindelse med abonnement på vores nyhedsbrev, senest 7 dage efter, at du har trukket dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev tilbage.
   
3.4 Vi sletter de oplysninger, som vi indsamler ved hjælp af cookies og som indeholder personoplysninger, senest 6 måneder efter, at vi registrerede dem.
   
   
   
4. DINE RETTIGHEDER
4.1 Databeskyttelseslovgivningen giver dig en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. I den forbindelse har du ret til at anmode om, at vi berigtiger eller sletter personoplysningerne eller begrænser behandlingen af dem, hvis du mener, at de er urigtige. Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen med vores legitime interesser som retsgrundlag. Vi er forpligtet til at vurdere og handle på din anmodning.

Derudover har du ret til dataportabilitet, hvis det skulle blive relevant.
   
4.2

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du har grund til at tro, at behandlingen af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Datatilsynet kan kontaktes på:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

   
   
5. KONTAKTOPLYSNINGER
5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende denne politik, er du velkommen til at kontakte webmaster@hplush.dk