Bæredygtighed

Bæredygtighed er i byggeriet som i de fleste andre sektorer i samfundet blevet et mantra de seneste år. Og det er jo et begreb, som langt de fleste er enige om er yderst relevant. Ikke mindst i byggeriet, da en stor del af den globale opvarmning kan tilskrives bygninger, der er dårligt konstruerede, vedligeholdte eller isolerede. Det er et af de områder i EU’s klimapolitik, der har størst bevågenhed, og er også slået igennem i Bygningsreglementet. Derfor er og bliver energieffektivitet et nøglebegreb med stigende betydning fremover.
 

Det er derfor sund, fremtidssikret fornuft allerede i idé- og projekteringsfasen at vælge en god lavenergiklasse samt langtidsholdbare og ansvarligt producerede byggematerialer. Som næste skridt kan man så overveje, om byggeriet skal have et egentligt certifikat for bæredygtighed.
 

Hele bæredygtighedsbegrebet i dansk og internationalt byggeri, på både produkt- og bygningsniveau, har op til i dag været præget af et specielt forløb. Mange forskellige mærkninger, heraf flere ”private”, har været med til at danne nogle ikke officielle normer for bæredygtighed. Først i de senere år er der i Danmark kommet en ny byggevareforordning med tilhørende standard, til grundlag for miljøvaredeklarationer på produktniveau – også kaldet EPD (Environmental Product Declaration Type III), som udarbejdes på grundlag af gældende produktstandarder og DS/EN 15804. Det bliver de retningslinjer, der skal følges for produkter fremover!
 

På bygningsniveau, anvendes i Danmark den officielle bæredygtighedscertificering DGNB. Alle bæredygtighedsaspekter af byggeriet - det miljømæssige, det økonomiske, det tekniske, det sociale og det kvalitetsmæssige i processen - vurderes samlet heri. Certificeringen er valgt af Danish Green Building Council og trådte i kraft i 2013.