17. april 2020
 

Udskydelse af H+H Nordic Golf Cup 2020


Som følge af den nuværende Corona-situation forlængede myndighederne tidligere på måneden forbuddet mod store forsamlinger til og med august 2020.
 
Eftersom H+H Nordic Golf Cup p.t. falder ind under kategorien store forsamlinger, ser vi os i første ombæring desværre nødsaget til, at udskyde H+H Nordic Golf Cup 2020.

Såfremt der fortsat er opbakning fra de allerede tilmeldte håber vi, at kunne afvikle arrangementet senere på året nemlig i september måned. Alternativt bliver arrangementet udskudt til juni måned 2021.
 
Alle tilmeldte vil indenfor nærmeste fremtid modtage yderligere information om nye datoer.
 

Med venlig hilsen
H+H Danmark A/S