Bæredygtighed

Bæredygtighed er i byggeriet som i de fleste andre sektorer i samfundet blevet et mantra de seneste år. Og det er jo et begreb, som langt de fleste er enige om er yderst relevant. Ikke mindst i byggeriet, da en stor del af den globale opvarmning kan tilskrives bygninger, der er dårligt konstruerede, vedligeholdte eller isolerede. Det er et af de områder i EU’s klimapolitik, der har størst bevågenhed, og er også slået igennem i Bygningsreglementet. Derfor er og bliver energieffektivitet et nøglebegreb med stigende betydning fremover.
 

Det er derfor sund, fremtidssikret fornuft allerede i idé- og projekteringsfasen at vælge en god lavenergiklasse samt langtidsholdbare og ansvarligt producerede byggematerialer. Som næste skridt kan man så overveje, om byggeriet skal have et egentligt certifikat for bæredygtighed.
 

Hele bæredygtighedsbegrebet i dansk og internationalt byggeri, på både produkt- og bygningsniveau, har op til i dag været præget af et specielt forløb. Mange forskellige mærkninger, heraf flere ”private”, har været med til at danne nogle ikke officielle normer for bæredygtighed. Først i de senere år er der i Danmark kommet en ny byggevareforordning med tilhørende standard, til grundlag for miljøvaredeklarationer på produktniveau – også kaldet EPD (Environmental Product Declaration Type III), som udarbejdes på grundlag af gældende produktstandarder og DS/EN 15804. Det bliver de retningslinjer, der skal følges for produkter fremover!
 

På bygningsniveau, anvendes i Danmark den officielle bæredygtighedscertificering DGNB. Alle bæredygtighedsaspekter af byggeriet - det miljømæssige, det økonomiske, det tekniske, det sociale og det kvalitetsmæssige i processen - vurderes samlet heri. Certificeringen er valgt af Danish Green Building Council og trådte i kraft i 2013.

 

Bæredygtighedsrapport 2021 for H+H Koncernen

Bæredygtighed er en strategisk katalysator for langsigtet vækst for H+H koncernen.


Bygninger er en væsentlig kilde til energiforbrug og drivhusgasemissioner ("GHG"), der forårsager klimaændringer. Som sådan er byggematerialer, der sikrer energieffektive byggestoffer og hjælper med at reducere bygningers livscyklusemissioner, godt positioneret til langsigtet vækst og H+Hs produkter kvalificerer sig netop til dette.


Bæredygtighed er derfor en strategisk faktor for vækst for H+H. Koncernens tilgang er baseret på at udnytte muligheden for vækst i bæredygtige byggematerialer, samtidig med at de miljømæssige, sociale og styringsmæssige risici, der er til stede i vores produkter og operationer, mindskes.


H+H har forpligtet sig til at tilslutte sig FNs Global Compact og støtter FN's mål for bæredygtig udvikling.


"H+H Sustainability Report 2022" (engelsk) kan downloades her