7. janvier 2019

news

20 kg. poser

 

Som det fremgår af vores kommende prisliste og produktoversigt overgår vi i løbet af 2019 fra 25 kg. poser til 20 kg. poser.

H+H Vinterfix® er allerede på markedet som 20 kg. poser (DB 2002371), det samme er gældende for H+H Blokfix® (DB 2002367).

Senere leveres H+H Elementfix®, Spartelmasse og Udfyldningsmørtel ligeledes i 20 kg. poser.

 

Med skiftet fra 25 kg. til 20kg. poser reduceres de tunge løft med hele 20%, vær dog opmærksom ved beregning af limforbrug

samt ved opblanding med reduceret vandforbrug (vejledning findes som altid på posen samt her på hjemmesiden).

 

20 kg. Blokfix: http://ipaper.ipapercms.dk/HH/HHDenmark/brugsanvisninger/blokfix-brugsanvisning/#/

 

20 kg. Vinterfix: http://ipaper.ipapercms.dk/HH/HHDenmark/brugsanvisninger/vinterfix-brugsanvisning/#/