Compliance og politiker

 


Michael Andersen, CEO, H+H International A/S

 

H+H's compliance program hjælper vores medarbejdere med at udføre deres daglige arbejde på den rigtige måde og i overensstemmelse med de regler og regulativer i de lande vi agere i, samt udvise integritet og høje etiske standarder. Compliance er en fundamental del af H+H's forretningsstrategi, som bortset fra at undgå betydelige juridiske og financielle risici, at understøtte vores medarbejdere til at udføre deres opgaver på korrekt vis.

Det etiske regelsæt er hjørnestenen i vores compliance program og udstikker retningen hvad angår vores forretningsintegritet og etiske principper. Derudover er der et antal af bygge-blokke, i form af vigtige emner såsom, specifikke politiker som i mere detaljeret grad omhandler bl.a. sundhed og sikkerhed, fair konkurrence og anti-korruption. Alle H+H ansatte bliver anmodet om at læse vores etiske regelsæt og de specifikke politiker som er relevante for deres jobfunktioner. Login på PolicyTech for at se de politiker som er relevante for dig.

Sig frem! – H+H whistleblower system H+H vil ikke tolerere nogen som helst form for brud på vores etiske regelsæt. Det er derfor meget vigtigt for H+H, at du siger til med det samme så snart du bliver mistænksom eller får kendskab til brud på det etiske regelsæt, således vi i god tid kan træffe de nødvendige foranstaltninger. Dette inkluderer eksempelvis brud på sundhed og sikkerhedsprocedurer, bestikkelse, korruption, svindel eller konkurrencebegrænsende aktiviteter. H+H ønsker at promovere en åben dialog og vi opfordrer dig derfor til at fortælle os om dine bekymringer til den relevante H+H chef. Kontakt koncern juridisk afdeling

Såfremt du foretrækker at informere i fortrolighed er der også mulighed for - anonymt eller ej, at fortælle om dine bekymringer via vores online whistleblower system.
 

Klik her for at downloade H+H's etiske regelsæt