Øvrigt tilbehør til Multipladen®

Fjederbeslag

Til fastgørelse af Multipladen® eller Vægelementet® mod dæk/loft.

Samlebeslag

Til fastgørelse af Multipladen® mod væg.

Vinkelbeslag

Til fastgørelse af Multipladen® mod væg.

Geficell | Randisoleringsstrimmel | PE-Folie

Lyd- og/eller adskillelsesstrimmel op imod andre vægmaterialer - til brug ved krav om lydreduktion i kombinationsbyggerier.
5x100 mm á 50 m
Bruges lodret.

Fibertex F300M

Lydisoleringsstrimmel i etagebyggeri under sekundære skillevægge - til brug ved krav om lydreduktion i kombinationsbyggerier.
3x150 mm á 25 m

PRODUKT-INFO / DOWNLOADS

Tilbehør