Ydervægge – helisolerende massive blokke

Termoblokken - Celblokken

Helisolerende massive blokke i porebeton/gasbeton til ydervægsopbygning giver et utal af muligheder for facadens udtryk, som kan formgives til et visuelt interessant og unikt byggeri.
For at reducere montagetiden vælges produktstørrelser alt efter byggeart. Da blokken udgør både formur, isolering og  bagmur i ét produkt, monteres alt i én arbejdsgang. En omstændighed,
der er med til at mindske de samlede udgifter for byggeriet.
Overfladen kan pudses med H+H Porebetonpuds eller tilsvarende til et stilfuldt og rent udtryk – eller beklædes med træ eller andre former for klimaskærm, så det harmonerer med omgivelserne.

Indvendigt er væggene velegnede til alle former for finish som puds, tapet, væv, filt eller fliser.

Bygherren kan på én gang skabe et individuelt udtryk og samtidig få et byggeri, som er fuldisoleret og dermed et godt og rentabelt alternativ til den traditionelle konstruktion af ydervægge.

Porebetonens lukkede celler fastholder luften, og der er derfor ingen ventilationsvarmetab. Det sikrer et lufttæt, isoleret byggeri, som influerer positivt på det samlede energiforbrug.

Ydermere vil en væg opført i porebeton altid føles lun, fordi materialet er isolerende.


Fordele:
• Effektiv brandsikring – klasse A1
• Lydreducerende
• Isolerende – overholder Bygningsreglementets krav
• Diffusionsåbent
• Sundt indeklima
• Ingen kuldebroer
• Ingen ventilationsvarmetab
• Montage i én arbejdsgang
• Lufttæt byggeri