Produktion

Vi anvender minimale energimængder ved produktionen af porebeton.

Generelt kræver porebetonproduktion kun 180oC. Store dele af den varme, der anvendes til "bagningen" af produkterne, genanvendes i autoklaverne, som alle er højisolerede. Ud over denne recirkulerede varme skabes al supplerende varme via naturgas. På denne måde udledes mindst muligt CO2 samt andre skadelige affaldsstoffer ved produktionen af porebeton.

På vores fabrikker foregår der ligeledes altid en optimering af strømforbruget i produktionen - til gavn for miljøet omkring os.