H+H Koncernen

Kerneforretningen i H+H koncernen er produktion og afsætning af porebeton (Autoclaved Aerated Concrete, AAC).

H+H koncernen består af moderselskabet H+H International A/S samt datterselskaber i Vest- og Østeuropa.
 

Moderselskab
H+H International A/S

 

Vesteuropa
H+H Danmark A/S
H+H Deutschland GmbH
H+H Finland Oy
H+H Benelux B.V.
H+H Sverige AB
H+H UK Limited
 

Østeuropa
H+H Polska Sp. z o.o.
H+H Slovenská republika s.r.o.
OOO H+H, Rusland