Recirkulering

Alt overskydende materiale fra produktionen af porebeton genanvendes i produktionen.
Der opstår derfor intet affald, og eventuelle fejlproducerede eller skadede produkter
knuses og anvendes som vejfyld, kattegrus eller lignende.

Porebeton fra f.eks. byggepladser kan altid afleveres på genbrugsstationer, lossepladser etc.

Materialet kræver ingen særlige forholdsregler ved nedbrydning og kan knuses og
genanvendes i veje eller lignende.