Isoleringsevne

Effektiv varmeisolering står højt på dagsordenen overalt, og alle i byggeriet er i dag opmærksomme på de klima- og miljøgevinster, der kan høstes med den helt rigtige ydervægsløsning.

For at vurdere isoleringsevnen af en konkret bygningskonstruktion er det vigtigt at kende de helt centrale begreber:

U-værdi: En måleenhed, som viser, hvor mange watt en bygningsdel bruger pr. m² pr. grad. Jo lavere U-værdi, desto mindre energi bruger konstuktionen.

Varmeledningsevne: Et udtryk for, hvor komfortabelt det er at være tæt på eller i kontakt med en bygningsdel. Jo lavere varmeledningsevne, desto bedre isoleringsevne  - og desto lunere føles materialet.

Lambda-værdi: Er en betegnelse for materialets varmeledningsevne i W/m K.

Lavenergiklasser:

Min. krav fra Forbrug ca. Klasse
2006 80 kWh/m²/år Normal
2010 dec. 60 kWh/m²/år Klasse 2
2015 40 kWh/m²/år Klasse 1
2020 10 kWh/m²/år "2020/Passivhus"


For at kunne beregne, hvilken energiklasse bygningen lever op til, er der flere faktorer, som spiller ind, fx isolering i loft, gulv, vinduer, valgte varmekilder, installationer mv. Yderligere information og eksempler findes under "downloads; ENERGI & ISOLERING" hvor der er mulighed for at foretage en direkte sammenligning af isoleringsevnen i forskellige ydervægs-konstruktioner.

"2020/Passivhuset" er ikke en dansk standard og er derfor ikke indeholdt i Bygningsreglementet. Mange refererer alligevel hertil, og derfor har vi ovenfor angivet forbruget ud fra et niveau sammenligneligt med Bygningsreglementet.

 

Gå til Downloads