Indeklima

Porebeton, også kendt som Gasbeton, er et 100 % uorganisk naturmateriale, baseret primært på sand, vand og kalk.

Materialet er diffusionsåbent, og sammen med de varmeisolerende egenskaber bidrager dette til at sikre et behageligt indeklima i det færdige byggeri.

Det sunde og behagelige indeklima er væsentligt for, hvordan vi oplever byggeriet i hverdagen.

Når du vælger at bygge med porebeton fra H+H, er du sikker på at vælge en løsning, der bidrager til et sundt indeklima. Derfor er H+H Porebeton også mærket med Indeklimamærket. Det betyder, at vores produkter er testet for afgasning i henhold til de strenge krav fra Dansk Indeklima Mærkning.

For at sikre porebetons gode egenskaber kræves en udvendig klimaskærm. Der anvendes diffusionsåbne overfladebehandlinger eller anden form for klimaskærm. Den indvendige overfladebehandling kan udføres, som traditionelle malerbehandlinger.

Der indgår normalt ingen dampspærre i konstruktioner med anvendelse af porebeton.

Porebeton har en effektiv varmeisolerende virkning og er i sin form sidestillet med andre kendte isoleringstyper som bl.a. glasuld samt stenuld. Porebeton er derfor med til at sikre en minimal anvendelse af energi til opvarmning af boliger, industriejendomme etc.

Anvendes porebeton som helvægge, forekommer der ingen kuldebroer eller ventilationsvarmetab, som er kendt fra den traditionelle hulmur.